Odštampajte ovu stranicu

Органи УГВ

Председник УГВ

Председник УГВ:
Веселин Вуковић
Жарка Зрењанина 1 Равно Село

Подпредседник УГВ:
Радослав Копривица

Председници друштава у саставу УГВ:

Божидар Раонић
Милош Лакетић
Војин Радојичић
Богдан Тодоровић
Бране Станишић
Радивоје Јеловац
Миладин Карличић
Љубомир Павловић
Радослав Ђапић

Досадашњи председници:
Радовић Добривоје, Кула
Грубач Славко, (пок.) Б.Д.Поље
Радовић Витомир, Зрењанин
Миличић Драшко, Б.Д.Поље

Извршни одбор

Извршни одбор УГВ:

Веселин Вуковић, председник
Милош Лакетић, КУД гуслара „Његош“ Врбас,
Божидар Раонић, КУД гуслара „М.Миљанов“ Кула,
Војин Радојичић, ДГ „Св. Никола“ Нови Сад
Бране Станишић, „Б.Радичевић“ Нова Пазова,
Љубомир Павловић, КУД гуслара „В.Л.Сочица“ Б.Д.Поље,
Радослав Ђапић, Гусларска секција КУД „Србија“ Кула

Скупштина

Председник Скупштине:
Перо Жижић
Бургенова 13 Нови Бановци

Подпредседник Скупштине:
Томислав Стевовић

Секретар:
Међо Страјко
Лазе Костића 14 Кула

Скупштина: 25 чланова (3 члана из сваког друштва и по 1 из секција)

Чланови Скупштине: ( Напомена: нису сва ДГ доставила списак предложених чланова)

КУД гуслара „Марко Миљанов“
Божидар Раонић
Мијушко Анђелић
Горан Цмиљанић

КУД гуслара „Његош“ Врбас      
Мирослав Дракић
Слободан Бодоњи
Радослав Копривица

КУД  гуслара „Б.Радичевић“       
Перо Жижић
Горан Булатовић
Данило Радуновић

КУД гуслара и епских пјесника „Војвода Лазар Сочица“              
Зоран Самарџић
Момо Милатовић
Радоман Јеловац

Седнице ИО УГВ одржавају се по потреби а најмање 4 пута годишње.
Седнице скупштине су редовне, годишње и по потреби.