Odštampajte ovu stranicu

Подаци Савеза

Пун назив: Савез гсрпских гуслара

Мат.бр. 17062921
ПИБ: 103151585

Адреса: Жељезничка бр.1, 11500 Обреновац, Београд
Текући рачун: 355-1055493-20 Војвођанска банка,

Преседник: Радослав Рајо Војиновић
Контакт: +382 68 825 001;
Е- маил: rvdovolja@gmail.com

Секретар: Мирјана Ивановић
Мат.бр. 0408972725047
Адреса: Срећка Петровића 1, 34000 Крагујевац
Контакт: + 381 34 50 25 25 , + 381 63 632 405;
Е- маил: mirjana.ivanovic@aidaway.com

Заступник: Жељко Чуровић
Контакт:+ 381 60 509 09 03;
Е- маил: