• Припадамо народу чију су баштину омеђила два начела: духовно и јуначко. Једно се начело, наизглед, разилази са другим. О духовности смо ћутали, јер тако доликује; о јунаштву смо говорили,можда превише, јер смо се том причом бранили од истребљења.“
  Матија Бећковић
 • «Српска епска поезија је најдубља јама српскога памћења у коју смо се сасули без узмака, потврђујући себе пред Богом као људе.»
  Жељко Чуровић
 • „Њена је лепота и у снази и квалитету емоција, и у једрини и звучности језика, и у сликовитом, разноликом и полетном уметничком изразу.”
  Војисав Ђурић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • “Манастири и криво гудало, то је српску вјеру сачувало.“
  Радован Бећировић Требјешки
 • "Чојство и јунаштво“ је особена вриједност српског народа. Српски народ је најдаље догледао и најдубље домислио кроз народни еп."
  Вук Стефановић Караџић
 • “Прва особина примитивног човека је да се боји свега што не разуме, а на првом месту се боји памети.”
  Јован Дучић
 • “Ја сам се у писању књига највише о томе старао да би народ српски уз њих себе познао, и да би код другијех народа познат постао.”
  Вук Стефановић Караџић
 • “Позвени смо да чинимо сагласно своме звању, онолико колико можемо и колико нам је Бог дао. Ни мање, ни више, а оно што ми не успемо да учинимо, то остаје да учини Господ и надопуни наше недостатке”.
  Патријарх српски Павле
 • “Има људи чији је живот тако добро испуњен да ни својом смрћу не могу да нас обесхрабре.”
  Иво Андрић
 • „Од поезије у којој нема ништа сувишног, и у којој свака реч тежи ка циљу, ја познајем свега два модела: дантеа и српску народну поезију“
  Никола Томазео
 • “Наше Свето писмо је Горски вијенац. Дело које не стари и чије речи не труле. Знати га напамет и знати свако слово, Једини је начин да не изгубимо себе.”
  Матија Бећковић
 • Ђе се гусле у кући не чују, ту је мртва и кућа и људи.“ “Без муке се пјесма не испоја, без муке се сабља не сакова! Јунаштво је цар зла свакојега, а и пиће најслађе душевно, којијем се пјане покољења. Благо томе ко довијека живи, имао се рашта и родити!”
  Петар II Петровић Његош
 • “Од свих словенских народа ови су Срби својим благим и за песму необичном згодним језиком најобдаренији песмом, певањем и причом, и изгледа као да им је Бог богатим даром народне поезије, хтео надокнадити недостатак књиге.”
  Јакоб Грим
 • “Кад би ми све сербске народне пјесме скупили и без избора печатали, ја Вас увјеравам да би била књига готово колико цјела Библија.“
  Вук Стефановић Караџић

О нама

logoSSG

Савез српских гуслара је наставио континуитет постојања Савеза гуслара Југославије, основаног пре 38 године. Од тада до данас одржано је 32 Савезних и 4 свесрпска фестивала. Распадом СФРЈ, а касније Србије и Црне Горе, дошло је до прилагођавања Савеза гуслара новом прекомпоновању државних закона, па је Савез почео да функционише под новим називом: „Савез српских гуслара Србије, Црне Горе и Републике Српске“.

Овај Савез је такође функционисао под овим називом до распада Савезне државе, Србија и Црна Гора 2006. године. До тада је Савез гуслара Републике Српске “шлепан“ у оквиру нормативних закона Савеза гуслара Србије и Црне Горе, као трећи Савез, ван законских норми, обзиром да је да је Босна и Херцеговина већ била међународно призната, а Република Српска је само саставни део те државе.

Распадом и ове државне заједнице опет смо били принуђени да своја нормативна акта прилагодимо законским нормама и да омогућимо свим српским гусларима такмичење у оквиру јединственог Савеза.

Зато је и произашла идеја о формирању националног Савеза српских гуслара у Обреновцу 2006. године.
Овим чином оснивања националног Савеза, добили смо несметану могућност, не само да окупимо српске гусларе у јединствену организацију, већ и да организујемо несметано манифестације било где ван Србије где има Срба.

Напомена:

У Црној Гори постоје два Савеза гуслара: Савез гуслара „Душаново царство“, који је члан Савеза српских гуслара и Савез гуслара Црне Горе који није члан овог Савеза.

Ова чињеница нам није мила, али такво је стање, не нашом вољом. Савез српских гуслара је на својој оснивачкој Скупштини у Обреновцу донио одлуку, да Савез гуслара Црне Горе или било који други Савез гуслара, може постати наш члан, оног момента кад прихвати нормативна акта Савеза српских гуслара.

Дакле, Савез српских гуслара постоји од 2006. године. Наша идеја је да и даље учвршћујемо позицију Савеза српских гуслара, јачамо и радимо на заштити гусала као српског бренда.

Председник Савез српских гуслара
Радослав Војиновић

Епска читанка

epska citanka

logo ministarstvoОвај пројектат је реализован уз помоћ
Министарства културе, информисања и информационог друштва 
www.kultura.gov.rs

Copyright © 2012 - 2017 Савез гуслара Србије. Сва права задржана. Забрањена је репродукција у целини и у деловима овог веб портала без писане сагласности
Израда и дизајн интернет презентације: WebPortal / AidaWay