Odštampajte ovu stranicu

Савезни фестивал

12. Фестивал гуслара

Дванаести фестивал гуслара, 26. и 27. март 1988. године, Требиње.

Први део

Други део

13. Фестивал гуслара

Тринаести фестивал, 1989. године, Никшић.

Аудио снимак

14. Фестивал гуслара

Четрнаести фестивал, 1990. године, Зеница.

Први део

Други део

15. Фестивал гуслара

Петнаести фестивал, 28. и 29. јуна 1991. године, Приштина.

Први део

Други део

16. Фестивал гуслара

Шеснаести фестивал, мај 1992. године, Кула.

Први део

Други део

Трећи део

20. Фестивал гуслара

Двадесети фестивал, 19. и 20. октобар 1996. године, Требиње.

21. Фестивал гуслара

Двадесетпрви фестивал, 11. и 12. октобар 1997. године, Вишеград.

23. Фестивал гуслара

Двадесеттрећи фестивал, 19. и 20. новембар 1999. године, Подгорица.

26. Фестивал гуслара

Двадесетшести фестивал, 27. и 28. септембар 2002. године, Бијељина.

27. Фестивал гуслара

Двадесетседми фестивал, 17. и 18. октобар 2003. године, Никшић.

32. Фестивал Српских гуслара финале

32. Фестивал Савеза Српских гуслара одржан је 24., 25. и 26. октобра 2008. године. Домаћин фестивала је било Гусларско друштво "Жича" Краљево.

33. Фестивал Српских гуслара финале

33. Фестивал Савеза Српских гуслара одржан је 09., и 10. октобра 2009. године. Фестивал је одржан у Републици Српској у Источном Сарајеву. 

34. Фестивал Српских гуслара финале

34. Фестивал Савеза Српских гуслара одржан је 21., и 22. октобра 2010. године. Фестивал је одржан у Црној Гори у Пљевљима.

35. Фестивал Српских гуслара финале

35. Фестивал Савеза Српских гуслара одржан је 21., и 22. октобра 2011. године. Фестивал је одржан у Крушевцу.