Odštampajte ovu stranicu

Сима Милутиновић

Сима Милутиновић – називи песама и линкови

Сима Милутиновић Сарајлија, Пјеванија црногорска и херцеговачка, приредио Добрило Аранитовић, Никшић, 1990. [Пјеванија церногорска и херцеговачка, сабрана Чубром Чојковићем Церногорцем. Па њим издана истим, у Лајпцигу, 1837.]
Извор: "Градови у хришћанској и муслиманској усменој епици"

001. Чувај се, радуј се
002. Дика је врлости мазда
003. Умјет', имјет'
004. Свјер
005. Два Херака
006. Турство
007. Јакшићи
008. Царев – Лаз (крчевина царева)
009. Све–ослобод
010. Три сужња
011. Ћуприлић
012. Освета Кчева
013. Ченгијћ Синан-бег
014. Боговање
015. Освета Црне Горе
016. Зулум без Баја
017. Конац турском харачу у Пипере
018. О српскоме патријарху
019. Слом Татарах
020. Харачлија Црногорац
021. Пастири
022. Три Вука
023. О зидању Никшића
024. Балетићи
025. Црмничани
026. Тко је јунак
027. О Медуну граду
028. Хрђак ал' јунак
029. Није боја без Баја
030. Ненадна освета
031. Комнен
032. Секула
033. Свој освој
034. Мијат
035. Маркова слава
036. Свакојако бољи Марко
037. Мина и Марко
038. Туркиња што воли
039. Радул-бег
040. Вишњић Јован
041. Превршавац
042. Бошковић
043. Опет Бошковић
044. Смрт Алије
045. Пандури
046. Опет Чевљани
047. Загарчани
048. Бој Црногорацах с Французима у Боки
049. Кучи
050. Пипери
051. Калуђер и Арап
052. Турци за козе
053. Цеклињанин
054. Алајбеговић
055. Нова пјесна црногорска о во...
056. Мали Радојица
057. Вот вигода
058. Завојевање Крима
059. Моба Копчићева
060.
061. Нова црногорска пјесна
062. Буна босансије Турака прот�...
063. Посљедци јунаштва
064. Паденије Млетака
065. Нерођен делија
066. Два калуђера
067. Зарок
068. Марко у тавници татарској
069. Чије је царство
070. Црнојевић
071. Милост материна
072. Што је Грујо
073. Марко Краљевић
074. Деспот Ђуро
075. Какав је Раде
076. Грујице посестрима
077. Златна свирала
078. Марко у ропству сарајевском
079. Опет Секул и Герзелез
080. Невјеран јатак
081. Ибрахим и Марко
082. Зулум удбињски
083. Укор Кчевке
084. Вјерни сан
085. Брђани
086. До три харамбаше
087. Бајова свадба
088. Дјевојча хитрост
089. Несрећа хајдучка
090. Пипер
091. Марко и Филип
092. Зујо и Вујо
093. Свадба и кавга
094. Опет Марко и Филип
095. Дворба Јакшића
096. Узајамно ропство
097. Поп пашин зет
098. Несветковање
099. Царев серашћил
100. Пропаст Кладуше
101. Капетан Јакша
102. Чета морачка
103. Смрт Мијата
104. Смрт Змај-Огњана Вука
105. Анђелијћ Вук
106. Дуждева свадба
107. Бег Љубовић
108. Хајдучка правда
109. Опет Страхиња
110. Драгиша
111. Марко и цар
112. Рајко
113. Маркић
114. Смиљанић
115. Хајдуци
116. Опет Смиљанић
117. Турчин - чоек
118. Пустахија Лука
119. Маркова женидба
120. Жеравица Видо
121. Смрт Маркова
122. Женидба Огњан - Вука
123. Оклада
124. Вишестручни мејдан
125. Два брата
126. Старац Ћејфан
127. Освета
128. Пошто је ћеиф
129. Витковићи
130. Непољуб
131. Џидић Аган
132. Лазар Пециреп
133. Опет Пециреп
134. Бој Ровчанах за Морачу
135. Погиб Ровчанах
136. Бој Бушатлије с царем
137. Бој Бушатлије с царем
138. О турском цару
139. Пејо Никчевић
140. Црногорац
141. Четски зајам
142. Симо Радуловић
143. Црногорка
144. Бајо Пивљанин
145. Хавалац
146. Цуце
147. Момчила смерт
148. Герзелез
149. Откуд је Герзелез
150. Бошњак
151. Страиња
152. Змај-Огњен Вук
153. Марков лов
154. Муке за вјеру
155. Корјенић
156. О смрти младог цар-Уроша
157. Мостарац
158. Млогостручна невјера
159. Цар и Секула
160. Царска ријеч
161. Соперник Бушатлије
162. Брђани
163. Бјелопавлићи
164. Колашинци
165. Морски бој Русах с Турцима
166. О узећу Озије
167. Иво Подгорица
168. Бој у Мартиниће Црногораца�...
169. Предраго је прескупо
170. На Крусе
171. Пипери
172. Бјелице
173. Кавајка
174. Ускоци
175. Злосретност

001. Чувај се, радуј се

002. Дика је врлости мазда

003. Умјет', имјет'

004. Свјер

005. Два Херака

006. Турство

007. Јакшићи

008. Царев – Лаз (крчевина царева)

009. Све–ослобод

010. Три сужња

011. Ћуприлић

012. Освета Кчева

013. Ченгијћ Синан-бег

014. Боговање

015. Освета Црне Горе

016. Зулум без Баја

017. Конац турском харачу у Пипере

018. О српскоме патријарху

019. Слом Татарах

020. Харачлија Црногорац

021. Пастири

022. Три Вука

023. О зидању Никшића

024. Балетићи

025. Црмничани

026. Тко је јунак

027. О Медуну граду

028. Хрђак ал' јунак

029. Није боја без Баја

030. Ненадна освета

031. Комнен

032. Секула

033. Свој освој

034. Мијат

035. Маркова слава

036. Свакојако бољи Марко

037. Мина и Марко

038. Туркиња што воли

039. Радул-бег

040. Вишњић Јован

041. Превршавац

042. Бошковић

043. Опет Бошковић

044. Смрт Алије

045. Пандури

046. Опет Чевљани

047. Загарчани

048. Бој Црногорацах с Французима у Боки

049. Кучи

050. Пипери

051. Калуђер и Арап

052. Турци за козе

053. Цеклињанин

054. Алајбеговић

055. Нова пјесна црногорска о во...

056. Мали Радојица

057. Вот вигода

058. Завојевање Крима

059. Моба Копчићева

060.

061. Нова црногорска пјесна

062. Буна босансије Турака прот...

063. Посљедци јунаштва

064. Паденије Млетака

065. Нерођен делија

066. Два калуђера

067. Зарок

068. Марко у тавници татарској

069. Чије је царство

070. Црнојевић

071. Милост материна

072. Што је Грујо

073. Марко Краљевић

074. Деспот Ђуро

075. Какав је Раде

076. Грујице посестрима

077. Златна свирала

078. Марко у ропству сарајевском

079. Опет Секул и Герзелез

080. Невјеран јатак

081. Ибрахим и Марко

082. Зулум удбињски

083. Укор Кчевке

084. Вјерни сан

085. Брђани

086. До три харамбаше

087. Бајова свадба

088. Дјевојча хитрост

089. Несрећа хајдучка

090. Пипер

091. Марко и Филип

092. Зујо и Вујо

093. Свадба и кавга

094. Опет Марко и Филип

095. Дворба Јакшића

096. Узајамно ропство

097. Поп пашин зет

098. Несветковање

099. Царев серашћил

100. Пропаст Кладуше

101. Капетан Јакша

102. Чета морачка

103. Смрт Мијата

104. Смрт Змај-Огњана Вука

105. Анђелијћ Вук

106. Дуждева свадба

107. Бег Љубовић

108. Хајдучка правда

109. Опет Страхиња

110. Драгиша

111. Марко и цар

112. Рајко

113. Маркић

114. Смиљанић

115. Хајдуци

116. Опет Смиљанић

117. Турчин - чоек

118. Пустахија Лука

119. Маркова женидба

120. Жеравица Видо

121. Смрт Маркова

122. Женидба Огњан - Вука

123. Оклада

124. Вишестручни мејдан

125. Два брата

126. Старац Ћејфан

127. Освета

128. Пошто је ћеиф

129. Витковићи

130. Непољуб

131. Џидић Аган

132. Лазар Пециреп

133. Опет Пециреп

134. Бој Ровчанах за Морачу

135. Погиб Ровчанах

136. Бој Бушатлије с царем

137. Бој Бушатлије с царем

138. О турском цару

139. Пејо Никчевић

140. Црногорац

141. Четски зајам

142. Симо Радуловић

143. Црногорка

144. Бајо Пивљанин

145. Хавалац

146. Цуце

147. Момчила смерт

148. Герзелез

149. Откуд је Герзелез

150. Бошњак

151. Страиња

152. Змај-Огњен Вук

153. Марков лов

154. Муке за вјеру

155. Корјенић

156. О смрти младог цар-Уроша

157. Мостарац

158. Млогостручна невјера

159. Цар и Секула

160. Царска ријеч

161. Соперник Бушатлије

162. Брђани

163. Бјелопавлићи

164. Колашинци

165. Морски бој Русах с Турцима

166. О узећу Озије

167. Иво Подгорица

168. Бој у Мартиниће Црногораца...

169. Предраго је прескупо

170. На Крусе

171. Пипери

172. Бјелице

173. Кавајка

174. Ускоци

175. Злосретност