• Припадамо народу чију су баштину омеђила два начела: духовно и јуначко. Једно се начело, наизглед, разилази са другим. О духовности смо ћутали, јер тако доликује; о јунаштву смо говорили,можда превише, јер смо се том причом бранили од истребљења.“
  Матија Бећковић
 • «Српска епска поезија је најдубља јама српскога памћења у коју смо се сасули без узмака, потврђујући себе пред Богом као људе.»
  Жељко Чуровић
 • „Њена је лепота и у снази и квалитету емоција, и у једрини и звучности језика, и у сликовитом, разноликом и полетном уметничком изразу.”
  Војисав Ђурић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • “Манастири и криво гудало, то је српску вјеру сачувало.“
  Радован Бећировић Требјешки
 • "Чојство и јунаштво“ је особена вриједност српског народа. Српски народ је најдаље догледао и најдубље домислио кроз народни еп."
  Вук Стефановић Караџић
 • “Прва особина примитивног човека је да се боји свега што не разуме, а на првом месту се боји памети.”
  Јован Дучић
 • “Ја сам се у писању књига највише о томе старао да би народ српски уз њих себе познао, и да би код другијех народа познат постао.”
  Вук Стефановић Караџић
 • “Позвени смо да чинимо сагласно своме звању, онолико колико можемо и колико нам је Бог дао. Ни мање, ни више, а оно што ми не успемо да учинимо, то остаје да учини Господ и надопуни наше недостатке”.
  Патријарх српски Павле
 • “Има људи чији је живот тако добро испуњен да ни својом смрћу не могу да нас обесхрабре.”
  Иво Андрић
 • „Од поезије у којој нема ништа сувишног, и у којој свака реч тежи ка циљу, ја познајем свега два модела: дантеа и српску народну поезију“
  Никола Томазео
 • “Наше Свето писмо је Горски вијенац. Дело које не стари и чије речи не труле. Знати га напамет и знати свако слово, Једини је начин да не изгубимо себе.”
  Матија Бећковић
 • Ђе се гусле у кући не чују, ту је мртва и кућа и људи.“ “Без муке се пјесма не испоја, без муке се сабља не сакова! Јунаштво је цар зла свакојега, а и пиће најслађе душевно, којијем се пјане покољења. Благо томе ко довијека живи, имао се рашта и родити!”
  Петар II Петровић Његош
 • “Од свих словенских народа ови су Срби својим благим и за песму необичном згодним језиком најобдаренији песмом, певањем и причом, и изгледа као да им је Бог богатим даром народне поезије, хтео надокнадити недостатак књиге.”
  Јакоб Грим
 • “Кад би ми све сербске народне пјесме скупили и без избора печатали, ја Вас увјеравам да би била књига готово колико цјела Библија.“
  Вук Стефановић Караџић

Сима Милутиновић

Сима Милутиновић – називи песама и линкови

Сима Милутиновић Сарајлија, Пјеванија црногорска и херцеговачка, приредио Добрило Аранитовић, Никшић, 1990. [Пјеванија церногорска и херцеговачка, сабрана Чубром Чојковићем Церногорцем. Па њим издана истим, у Лајпцигу, 1837.]
Извор: "Градови у хришћанској и муслиманској усменој епици"

001. Чувај се, радуј се
002. Дика је врлости мазда
003. Умјет', имјет'
004. Свјер
005. Два Херака
006. Турство
007. Јакшићи
008. Царев – Лаз (крчевина царева)
009. Све–ослобод
010. Три сужња
011. Ћуприлић
012. Освета Кчева
013. Ченгијћ Синан-бег
014. Боговање
015. Освета Црне Горе
016. Зулум без Баја
017. Конац турском харачу у Пипере
018. О српскоме патријарху
019. Слом Татарах
020. Харачлија Црногорац
021. Пастири
022. Три Вука
023. О зидању Никшића
024. Балетићи
025. Црмничани
026. Тко је јунак
027. О Медуну граду
028. Хрђак ал' јунак
029. Није боја без Баја
030. Ненадна освета
031. Комнен
032. Секула
033. Свој освој
034. Мијат
035. Маркова слава
036. Свакојако бољи Марко
037. Мина и Марко
038. Туркиња што воли
039. Радул-бег
040. Вишњић Јован
041. Превршавац
042. Бошковић
043. Опет Бошковић
044. Смрт Алије
045. Пандури
046. Опет Чевљани
047. Загарчани
048. Бој Црногорацах с Французима у Боки
049. Кучи
050. Пипери
051. Калуђер и Арап
052. Турци за козе
053. Цеклињанин
054. Алајбеговић
055. Нова пјесна црногорска о во...
056. Мали Радојица
057. Вот вигода
058. Завојевање Крима
059. Моба Копчићева
060.
061. Нова црногорска пјесна
062. Буна босансије Турака прот�...
063. Посљедци јунаштва
064. Паденије Млетака
065. Нерођен делија
066. Два калуђера
067. Зарок
068. Марко у тавници татарској
069. Чије је царство
070. Црнојевић
071. Милост материна
072. Што је Грујо
073. Марко Краљевић
074. Деспот Ђуро
075. Какав је Раде
076. Грујице посестрима
077. Златна свирала
078. Марко у ропству сарајевском
079. Опет Секул и Герзелез
080. Невјеран јатак
081. Ибрахим и Марко
082. Зулум удбињски
083. Укор Кчевке
084. Вјерни сан
085. Брђани
086. До три харамбаше
087. Бајова свадба
088. Дјевојча хитрост
089. Несрећа хајдучка
090. Пипер
091. Марко и Филип
092. Зујо и Вујо
093. Свадба и кавга
094. Опет Марко и Филип
095. Дворба Јакшића
096. Узајамно ропство
097. Поп пашин зет
098. Несветковање
099. Царев серашћил
100. Пропаст Кладуше
101. Капетан Јакша
102. Чета морачка
103. Смрт Мијата
104. Смрт Змај-Огњана Вука
105. Анђелијћ Вук
106. Дуждева свадба
107. Бег Љубовић
108. Хајдучка правда
109. Опет Страхиња
110. Драгиша
111. Марко и цар
112. Рајко
113. Маркић
114. Смиљанић
115. Хајдуци
116. Опет Смиљанић
117. Турчин - чоек
118. Пустахија Лука
119. Маркова женидба
120. Жеравица Видо
121. Смрт Маркова
122. Женидба Огњан - Вука
123. Оклада
124. Вишестручни мејдан
125. Два брата
126. Старац Ћејфан
127. Освета
128. Пошто је ћеиф
129. Витковићи
130. Непољуб
131. Џидић Аган
132. Лазар Пециреп
133. Опет Пециреп
134. Бој Ровчанах за Морачу
135. Погиб Ровчанах
136. Бој Бушатлије с царем
137. Бој Бушатлије с царем
138. О турском цару
139. Пејо Никчевић
140. Црногорац
141. Четски зајам
142. Симо Радуловић
143. Црногорка
144. Бајо Пивљанин
145. Хавалац
146. Цуце
147. Момчила смерт
148. Герзелез
149. Откуд је Герзелез
150. Бошњак
151. Страиња
152. Змај-Огњен Вук
153. Марков лов
154. Муке за вјеру
155. Корјенић
156. О смрти младог цар-Уроша
157. Мостарац
158. Млогостручна невјера
159. Цар и Секула
160. Царска ријеч
161. Соперник Бушатлије
162. Брђани
163. Бјелопавлићи
164. Колашинци
165. Морски бој Русах с Турцима
166. О узећу Озије
167. Иво Подгорица
168. Бој у Мартиниће Црногораца�...
169. Предраго је прескупо
170. На Крусе
171. Пипери
172. Бјелице
173. Кавајка
174. Ускоци
175. Злосретност

001. Чувај се, радуј се

002. Дика је врлости мазда

003. Умјет', имјет'

004. Свјер

005. Два Херака

006. Турство

007. Јакшићи

008. Царев – Лаз (крчевина царева)

009. Све–ослобод

010. Три сужња

011. Ћуприлић

012. Освета Кчева

013. Ченгијћ Синан-бег

014. Боговање

015. Освета Црне Горе

016. Зулум без Баја

017. Конац турском харачу у Пипере

018. О српскоме патријарху

019. Слом Татарах

020. Харачлија Црногорац

021. Пастири

022. Три Вука

023. О зидању Никшића

024. Балетићи

025. Црмничани

026. Тко је јунак

027. О Медуну граду

028. Хрђак ал' јунак

029. Није боја без Баја

030. Ненадна освета

031. Комнен

032. Секула

033. Свој освој

034. Мијат

035. Маркова слава

036. Свакојако бољи Марко

037. Мина и Марко

038. Туркиња што воли

039. Радул-бег

040. Вишњић Јован

041. Превршавац

042. Бошковић

043. Опет Бошковић

044. Смрт Алије

045. Пандури

046. Опет Чевљани

047. Загарчани

048. Бој Црногорацах с Французима у Боки

049. Кучи

050. Пипери

051. Калуђер и Арап

052. Турци за козе

053. Цеклињанин

054. Алајбеговић

055. Нова пјесна црногорска о во...

056. Мали Радојица

057. Вот вигода

058. Завојевање Крима

059. Моба Копчићева

060.

061. Нова црногорска пјесна

062. Буна босансије Турака прот...

063. Посљедци јунаштва

064. Паденије Млетака

065. Нерођен делија

066. Два калуђера

067. Зарок

068. Марко у тавници татарској

069. Чије је царство

070. Црнојевић

071. Милост материна

072. Што је Грујо

073. Марко Краљевић

074. Деспот Ђуро

075. Какав је Раде

076. Грујице посестрима

077. Златна свирала

078. Марко у ропству сарајевском

079. Опет Секул и Герзелез

080. Невјеран јатак

081. Ибрахим и Марко

082. Зулум удбињски

083. Укор Кчевке

084. Вјерни сан

085. Брђани

086. До три харамбаше

087. Бајова свадба

088. Дјевојча хитрост

089. Несрећа хајдучка

090. Пипер

091. Марко и Филип

092. Зујо и Вујо

093. Свадба и кавга

094. Опет Марко и Филип

095. Дворба Јакшића

096. Узајамно ропство

097. Поп пашин зет

098. Несветковање

099. Царев серашћил

100. Пропаст Кладуше

101. Капетан Јакша

102. Чета морачка

103. Смрт Мијата

104. Смрт Змај-Огњана Вука

105. Анђелијћ Вук

106. Дуждева свадба

107. Бег Љубовић

108. Хајдучка правда

109. Опет Страхиња

110. Драгиша

111. Марко и цар

112. Рајко

113. Маркић

114. Смиљанић

115. Хајдуци

116. Опет Смиљанић

117. Турчин - чоек

118. Пустахија Лука

119. Маркова женидба

120. Жеравица Видо

121. Смрт Маркова

122. Женидба Огњан - Вука

123. Оклада

124. Вишестручни мејдан

125. Два брата

126. Старац Ћејфан

127. Освета

128. Пошто је ћеиф

129. Витковићи

130. Непољуб

131. Џидић Аган

132. Лазар Пециреп

133. Опет Пециреп

134. Бој Ровчанах за Морачу

135. Погиб Ровчанах

136. Бој Бушатлије с царем

137. Бој Бушатлије с царем

138. О турском цару

139. Пејо Никчевић

140. Црногорац

141. Четски зајам

142. Симо Радуловић

143. Црногорка

144. Бајо Пивљанин

145. Хавалац

146. Цуце

147. Момчила смерт

148. Герзелез

149. Откуд је Герзелез

150. Бошњак

151. Страиња

152. Змај-Огњен Вук

153. Марков лов

154. Муке за вјеру

155. Корјенић

156. О смрти младог цар-Уроша

157. Мостарац

158. Млогостручна невјера

159. Цар и Секула

160. Царска ријеч

161. Соперник Бушатлије

162. Брђани

163. Бјелопавлићи

164. Колашинци

165. Морски бој Русах с Турцима

166. О узећу Озије

167. Иво Подгорица

168. Бој у Мартиниће Црногораца...

169. Предраго је прескупо

170. На Крусе

171. Пипери

172. Бјелице

173. Кавајка

174. Ускоци

175. Злосретност

Епска читанка

epska citanka

logo ministarstvoОвај пројектат је реализован уз помоћ
Министарства културе, информисања и информационог друштва 
www.kultura.gov.rs

Copyright © 2012 - 2017 Савез гуслара Србије. Сва права задржана. Забрањена је репродукција у целини и у деловима овог веб портала без писане сагласности
Израда и дизајн интернет презентације: WebPortal / AidaWay