• Припадамо народу чију су баштину омеђила два начела: духовно и јуначко. Једно се начело, наизглед, разилази са другим. О духовности смо ћутали, јер тако доликује; о јунаштву смо говорили,можда превише, јер смо се том причом бранили од истребљења.“
  Матија Бећковић
 • «Српска епска поезија је најдубља јама српскога памћења у коју смо се сасули без узмака, потврђујући себе пред Богом као људе.»
  Жељко Чуровић
 • „Њена је лепота и у снази и квалитету емоција, и у једрини и звучности језика, и у сликовитом, разноликом и полетном уметничком изразу.”
  Војисав Ђурић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • “Манастири и криво гудало, то је српску вјеру сачувало.“
  Радован Бећировић Требјешки
 • "Чојство и јунаштво“ је особена вриједност српског народа. Српски народ је најдаље догледао и најдубље домислио кроз народни еп."
  Вук Стефановић Караџић
 • “Прва особина примитивног човека је да се боји свега што не разуме, а на првом месту се боји памети.”
  Јован Дучић
 • “Ја сам се у писању књига највише о томе старао да би народ српски уз њих себе познао, и да би код другијех народа познат постао.”
  Вук Стефановић Караџић
 • “Позвени смо да чинимо сагласно своме звању, онолико колико можемо и колико нам је Бог дао. Ни мање, ни више, а оно што ми не успемо да учинимо, то остаје да учини Господ и надопуни наше недостатке”.
  Патријарх српски Павле
 • “Има људи чији је живот тако добро испуњен да ни својом смрћу не могу да нас обесхрабре.”
  Иво Андрић
 • „Од поезије у којој нема ништа сувишног, и у којој свака реч тежи ка циљу, ја познајем свега два модела: дантеа и српску народну поезију“
  Никола Томазео
 • “Наше Свето писмо је Горски вијенац. Дело које не стари и чије речи не труле. Знати га напамет и знати свако слово, Једини је начин да не изгубимо себе.”
  Матија Бећковић
 • Ђе се гусле у кући не чују, ту је мртва и кућа и људи.“ “Без муке се пјесма не испоја, без муке се сабља не сакова! Јунаштво је цар зла свакојега, а и пиће најслађе душевно, којијем се пјане покољења. Благо томе ко довијека живи, имао се рашта и родити!”
  Петар II Петровић Његош
 • “Од свих словенских народа ови су Срби својим благим и за песму необичном згодним језиком најобдаренији песмом, певањем и причом, и изгледа као да им је Бог богатим даром народне поезије, хтео надокнадити недостатак књиге.”
  Јакоб Грим
 • “Кад би ми све сербске народне пјесме скупили и без избора печатали, ја Вас увјеравам да би била књига готово колико цјела Библија.“
  Вук Стефановић Караџић

Петар Петровић Његош

Српске Гусле Његош

 

Петар II Петровић Његош: Горски вијенац

 

Петар II Петровић Његош: Школовање

 

Његош и Ловћен

 

Петар II Петровић Његош: Његош и Европа

 

Проф. Мило Ломпар о Његошевој песми „Ноћ скупља вијека"

Емисија Искра у камену - 1 део

Емисија Искра у камену - 2 део

Преузмите текст стихова из Горског вијенца (1 - 2044)

pdfГорски Вијенац757.72 KB

Преузмите текстове стихова одломака из Горског вијенца

pdfГорски Вијенац - Игуман Стефан178.95 KB

pdfГорски Вијенац - Коло104.96 KB

pdfГорски Вијенац - Одломак 2181.19 KB

pdfГорски Вијенац - Владика Данико и Вук Мандушић181.19 KB


01. Синови Иванбегови
02. Освета Батрића Перовића
03. Српски Бадњи вече
04. Милорадовић посланик Петра Великога
05. Царев Лаз
06. Ибраим-Паша и Велестовци
07. Удар на Вука Мандушића
08. Ћуприлић Везир
09. Удар Тураках на село Трњине
10. Петар Бошковић
11. Удар на село Трњине
12. Не дају вуци овацах
13. Царев сестрић и Пипери
14. Вук Томановић
15. Бој с Кучима
16. Никац од Ровинах
17. Овце Никца од Ровинах
18. Синови Обилића
19. Стан полако, Рогоје, много ти је обоје
20. Удар на овце кнеза Вујадина
21. Смрт Никца од Ровинах
22. Крвави ручак
23. Два Балетића
24. Шћепан Мали
25. Јуначка смрт
26. Спужани и Пипери
27. Брза освета, готова штета
28. Удар на Ћурилац
29. Удар Махмут-Паше на Пипере
30. Клоринда српска
31. Бој с везиром Махмут-Пашом
32. Погибија везира Махмут-Паше на село Крусе
33. Освета братска
34. Бој за Пасиште
35. Осман Капетан и Пјешивци
36. Разур Вранићах
37. Освета Бајова
38. Почетак буне против дахија
39. Бој на Чокешини
40. Бој на Салашу
41. Кнез Иван Кнежевић
42. Бој на Мишару
43. Милош Стојићевић и Мехо Оругџић
44. Бој на Лозници
45. Луко Лазаревић и Пејзо
46. Хвала Чупићева
47. Удар на село Рогаме
48. Овце Бајове
49. Кула Караџића
50. Освета за невјеру турску
51. Горско каре
52. Бој на Морачи Горњој
53. Освета за невјеру турску
54. Бој на Мартиниће
55. Освета ускочка
56. Похара Жабљака
57. Погибија Бећир-Бега Бушатлије
58. Удар на Салковину
59. Освета Јакше Капетана
60. Плач три тавничара
61. Ош, гриво, туђе је мливо

Епска читанка

epska citanka

logo ministarstvoОвај пројектат је реализован уз помоћ
Министарства културе, информисања и информационог друштва 
www.kultura.gov.rs

Copyright © 2012 - 2017 Савез гуслара Србије. Сва права задржана. Забрањена је репродукција у целини и у деловима овог веб портала без писане сагласности
Израда и дизајн интернет презентације: WebPortal / AidaWay