Odštampajte ovu stranicu

ДГ Његош Сјеница

Подаци друштва

ДГ „Његош“ Сјеница

Председник: Миломир Ковачевић; +381 20 741 859; +381 20 740 560; +381 63 691 381;
маил: momir.kovacevic.sj@gmail.com;

Куд „Штаваљ“ председник: Милојко Јелић; +381 20 575 14 10; +381 20 751 33;

Контакт чланова

Страница у припреми

Органи друштва

СКУПШТИНА:

ИЗВРШНИ ОДБОР:

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Секретар Друштва:

Историја друштва

Страница у припреми

Председници друштва

Страница у припреми

Активности друштва

Страница у припреми

Просторије друштва

Страница у припреми

Учешће на фестивалима

Страница у припреми

Домаћин фестивала

Страница у припреми

Најтиражнија издања

Страница у припреми

Слава друштва

Страница у припреми

Функције чланова у СГС

Страница у припреми

Биографије

Страница у припреми

Финансијски извештаји

Страница у припреми