• Припадамо народу чију су баштину омеђила два начела: духовно и јуначко. Једно се начело, наизглед, разилази са другим. О духовности смо ћутали, јер тако доликује; о јунаштву смо говорили,можда превише, јер смо се том причом бранили од истребљења.“
  Матија Бећковић
 • «Српска епска поезија је најдубља јама српскога памћења у коју смо се сасули без узмака, потврђујући себе пред Богом као људе.»
  Жељко Чуровић
 • „Њена је лепота и у снази и квалитету емоција, и у једрини и звучности језика, и у сликовитом, разноликом и полетном уметничком изразу.”
  Војисав Ђурић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • “Манастири и криво гудало, то је српску вјеру сачувало.“
  Радован Бећировић Требјешки
 • "Чојство и јунаштво“ је особена вриједност српског народа. Српски народ је најдаље догледао и најдубље домислио кроз народни еп."
  Вук Стефановић Караџић
 • “Прва особина примитивног човека је да се боји свега што не разуме, а на првом месту се боји памети.”
  Јован Дучић
 • “Ја сам се у писању књига највише о томе старао да би народ српски уз њих себе познао, и да би код другијех народа познат постао.”
  Вук Стефановић Караџић
 • “Позвени смо да чинимо сагласно своме звању, онолико колико можемо и колико нам је Бог дао. Ни мање, ни више, а оно што ми не успемо да учинимо, то остаје да учини Господ и надопуни наше недостатке”.
  Патријарх српски Павле
 • “Има људи чији је живот тако добро испуњен да ни својом смрћу не могу да нас обесхрабре.”
  Иво Андрић
 • „Од поезије у којој нема ништа сувишног, и у којој свака реч тежи ка циљу, ја познајем свега два модела: дантеа и српску народну поезију“
  Никола Томазео
 • “Наше Свето писмо је Горски вијенац. Дело које не стари и чије речи не труле. Знати га напамет и знати свако слово, Једини је начин да не изгубимо себе.”
  Матија Бећковић
 • Ђе се гусле у кући не чују, ту је мртва и кућа и људи.“ “Без муке се пјесма не испоја, без муке се сабља не сакова! Јунаштво је цар зла свакојега, а и пиће најслађе душевно, којијем се пјане покољења. Благо томе ко довијека живи, имао се рашта и родити!”
  Петар II Петровић Његош
 • “Од свих словенских народа ови су Срби својим благим и за песму необичном згодним језиком најобдаренији песмом, певањем и причом, и изгледа као да им је Бог богатим даром народне поезије, хтео надокнадити недостатак књиге.”
  Јакоб Грим
 • “Кад би ми све сербске народне пјесме скупили и без избора печатали, ја Вас увјеравам да би била књига готово колико цјела Библија.“
  Вук Стефановић Караџић

ДГ Бановић Страхиња Косовска Митровица

ДГ „Бановић Страхиња“ Косовска Митровица

Преседник: Часлав Милисављевић
Заменик председника:
Василије Гаљак; +381 63 617 700; +381 65 253 38 79; маил: vasilijegaljak@yahoo.com
Заменик председника: Радивоје Бишевац; +381 34 381 584;

Адреса председника:
Контакт:
Секретар:
Адреса друштва:
Контакт:

Боривоје Ђурић; +381 63 427 911;               
Радивоје Бишевац; +381 34 381 584;                           гуслар
Јанко Бишевац; +381 34 381 584;                                гуслар
Ратомир Вукашиновић; +381                                        гуслар
Станко М. Аџић; +381 28 423 736; +382 28 421 945;     гуслар

СКУПШТИНА

ИЗВРШНИ ОДБОР

НАДЗОРНИ ОДБОР

Секретар Друштва:

Удружења гуслара, здравичара и епских песника „Бановић Страхиња“  Косовска Митровица  основано је на оснивачкој скупштини 31. октобра 2009. године.

Опште одредбе

Удружење „Бановић Страхиња“ је добровољно, нестраначко и неполитичко удружење, слободоумних, слободарских и свих дугих правдољубивих, заинтересованих лица хришћанске веросповести, засноване на православном Символу вере.

У свом раду друштво ће се залагати против расне, националне и друге искључивости и дискриминације утврђених Уставом Републике Србије, а за пуну афирмацију и поштовање десет божијих заповести, Божијих закона и Уредби прихваћених православљем и Светим Писмом- Библијом.

Област остваривања циљева удружења је културна делатност 91330, изржена у: неговањu духовних и културних видова сарадње чланова удружења; окупљање гуслара, епских песника, здравичара и љубитеља гусларских песама и епске поезије; организовање гусларских вечери ради популарисања епске поезије и преноса знања на млађе нараштаје, у циљу духовног и моралног јачања свих, све на корист целог правдољубивог човечанства, превасходно православних народа; сарадња са другим удружењима и друштвима чији је основни циљ смерност, дарежљивост, морална чистота-целомудреност, човекољубље-милосрђе, уздржљивост, кротост-трпељивост, ревност у вери и молитви.

Чланство у Удружењу „Бановић Страхиња“

У Удружењу „Бановић Страхиња“ може ступити сваки грађанин који који својим опредељењем и понашањем испуњава циљеве Удружења, и који прихвата Статут Удружења „Бановић Страхиња“ и програм рада, а који уредно потпише приступницу.

Удружења „Бановић Страхиња“ може имати почасне чланове, о чему одлуку доноси Управни одбор Удружења „Бановић Страхиња“.

За првог председника удружења изабран је Часлав Милисављевић, а за потпредседнике Радивоје Бишевац и Василије Гаљак.

ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВА ДРУШТВА У САВЕЗУ ГУСЛАРА

Боривоје Ђурић, председник  Скупштине Савеза гуслара Србије  2010.

Василије Гаљак, члан Скупштине Савеза гуслара Србије  2010.

janko-bisevac

Млади члан удружења „Бановић Страхиња“  Јанко Бишевац

Удружење гуслара, здравичара и епских песника „Бановић Страхиња“   Косовска Митровица

Удружење гуслара, здравичара и епских песника „Бановић Страхиња“  Косовска Митровица  основано је на оснивачкој скупстини 31. октобра 2009. године.  Удружење је основано на иницијативу гуслара, здравичара, епских песника и љубитеља гусара и народне поезије са севера Косова и Метохије, из свих општина Косовскомитровачког огруга. На оснивачкој скупштини удружењу су приступили гуслари Радивоје Бишевац и син Јанко Бишевац који воде порекло из Ибарског Колашина, а који били чланови ГД  „Карађорђе“ Крагујевац. Поред Бишеваца чланови удружења постали су и гуслар Рато Вукашиновић из Лепосавића, млади гуслар Милан Анђелковић из Брњака општина Зубин Поток, млади гуслар Миљан Максимовић из села Житковац општина Звечан, гуслар Рашо Живковић из Косовске Митровице и гуслар Слободан Глигоријевић из Чечева општина Зубин Поток, који ће нажалост убрзо погинути у саобраћајној несрећи. Удружењу су приступили и епски песник Мића Николић из Лепосавића, епски песник и здравичар Саша Јоцић из општине Вучитрн, песник Милан Михајловић из Косовска Митровице  и многи други. За председника удружења  изабран је Часлав Милисављевић, а за потпредседнике Радивоје Бишевац и Василије Гаљак.

Као младом урдужењу Савез гуслара Србије поверио је организацију републичког фестивала за 2010. годину.  18. Фесивал гуслара Србије одржан је 18.19. и 20. Јуна 2010. Године у општинама Косовска Митровица, Звечан и Зубин Поток. Поред удружења „Бановић Страхиња“ заслуге за успешну организацију Фестивала припадају и Фестивалском одбору, Културном центру „Драгица Жарјковић“ Косовска Митровица,  Дому културе „Трепча“ Звечан и Основној школи „Петар Кочић“ Брњак општина Зубин Поток. Треба напоменути да је у организацији Савеза Српских Гуслара, уз помоћ Савеза гуслара Србије и Фестивалског одбора први пут у историји гусала Телевизија „Коперникус“ директно преносила Финале 18. Фестивала гуслара Србије из Дома културе “Трепча“ Звечан.

Страница у припреми

Друштво »Бановић Страхиња« је по од свог постанка учесник републичких и савезних фестивала.     

Тридесетпети фестивал, 21 и 22. октобар 2011. године, Крушевац, 39 гуслара,
појединачно учествовали су: Радивоје и Јанко Бишевац.

Као младом урдужењу Савез гуслара Србије поверио је организацију републичког фестивала за 2010. годину.  18. Фесивал гуслара Србије одржан је 18.19. и 20. јуна 2010. године у општинама Косовска Митровица, Звечан и Зубин Поток. Поред удружења „Бановић Страхиња“ заслуге за успешну организацију Фестивала припадају и Фестивалском одбору, Културном центру „Драгица Жарјковић“ Косовска Митровица,  Дому културе „Трепча“ Звечан и Основној школи „Петар Кочић“ Брњак општина Зубин Поток. Треба напоменути да је у организацији Савеза Српских Гуслара, уз помоћ Савеза гуслара Србије и Фестивалског одбора први пут у историји гусала Телевизија „Коперникус“ директно преносила Финале 18. Фестивала гуслара Србије из Дома културе “Трепча“ Звечан.

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Епска читанка

epska citanka

logo ministarstvoОвај пројектат је реализован уз помоћ
Министарства културе, информисања и информационог друштва 
www.kultura.gov.rs

Copyright © 2012 - 2017 Савез гуслара Србије. Сва права задржана. Забрањена је репродукција у целини и у деловима овог веб портала без писане сагласности
Израда и дизајн интернет презентације: WebPortal / AidaWay