Odštampajte ovu stranicu

Подаци о УГВ

Удружење гуслара Војводине


Адреса: Врбас, Маршала Тита бр.88

Текући рачун: 325-9500700028526-26 ОТП банка Врбас
Шифра делатноости: 9499

Матични бр: 08244413

Тел. председника: 062/567-006
Тел. секретара: 063/8750871